zaujimavosti

Všetci vodiči by mali spozornieť! Od augusta budú sprísnené tresty za rýchlosť aj telefonovanie

Od augusta budú vyššie pokuty, pozrite si prehľad zmien
od Pavol 2022-07-31
 

Od augusta 2022 začína v praxi platiť novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorý odobrila prezidentka SR. Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa tak zaradí držanie a obsluhovanie telefónu bez systému "voľné ruky" počas vedenia vozidla.

Zvýšia sa tiež horné hranice pokút v blokovom zo 100 na 150 eur i riadnom správnom konaní z 200 na 300 eur. Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov. Prísnejšie sankcie sa dotknú aj vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť. A to v obci minimálne o 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o najmenej 60 kilometrov za hodinu. Takéto prekročenie rýchlosti sa tiež zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Toto porušenie sa tak bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, keď sa už vodič musí podrobiť opatreniam, ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. Výška pokuty sa v tomto prípade nemení. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 eur.

Telefonovanie za volantom bude tiež považované za závažný priestupok. Čítanie esemesiek, interakcia s aplikáciami a prezeranie emailov je podľa nej súčasťou tohto priestupku a budú takisto potrestané. Handsfree telefonovanie je naďalej v poriadku.

zdroj: minv.sk, foto: pixabay.com

Predchádzajúci článok Prieskum ukázal, že na Slovensku platíte za 1GB mobilných dát až 2,54 €, ako sú na tom susedné krajiny?
Nasledujúci článok Smutná správa, vo veku 73 rokov zomrela Olivia Newton-John, legendárna Sandy z Pomády